Hokkaido Premium Pork Loin Yakiniku Saikyo Yaki 200g - Yakiniku Plaza