Snow Black Tender Shabu Shabu (300g) - Yakiniku Plaza